Zapraszam na nową stronę
 
Ukończyłam Policealne Studium Medyczne w Szczecinie, gdzie uzyskałam zawód: promotor zdrowia, specjalność  fizykoterapeuta.