Witaj. Jesteś
gościem na mojej stronie.
 
 
 
Analiza SWOT stylów życia
 
Aktywny styl życia
 
Mocne strony
Słabe strony
 • Wzrost dobrego samopoczucia , zadowolenia i satysfakcji (wzrost dopaminy w jądrze półleżącym)
 • Wzrost samooceny
 • Wzrost wydolności organizmu (wzrost HDL)
 • Poprawa stanu zdrowia i urody
 • Wzrost masy mięśniowej
 • Poprawa ukształtowania sylwetki
 • Wzrost motywacji do działania
 • Ograniczenie używek
 • Wzrost długości i jakości życia
 • Umiejętność łatwego pokonywania stresu
 • Konieczność poświęcenia wolnego czasu
 • Konieczność ponoszenia wysokich kosztów
 
Zagrożenia
Szanse
 • Narażenie na urazy
 • Poprawa kondycji organizmu
 • Samorealizacja
 • Zdolność szybkiej regeneracji sił
 • Zdobywanie nowych obszarów realizacji swoich zdolności
 • Poszerzenie kręgu znajomych
 • Pozbycie się zbędnych kilogramów

Bierny styl życia
 
Mocne strony
Słabe strony
 • Brak dodatkowych kosztów związanych
  z aktywnym stylem życia
 • Duża ilość wolnego czasu
 
 • Wzrost ryzyka sięgania po używki
 • Spadek wydolności organizmu
 • Szybkie starzenie się organizmu
 • Niska jakość życia
 • Niska samoocena
 • Niewykorzystywanie potencjału (zakopywanie talentów)
Zagrożenia
Szanse
 • Choroby cywilizacyjne (miażdżyca, choroby serca, udary mózgu, otyłość, depresja)
 • Choroba Alzheimera
 • Możliwość rozwoju (szczególnie intelektualnego) w innych dziedzinach
 
 
   Ścisłe powiązanie stylu życia z jego jakością nie nastręcza żadnych wątpliwości. W dobie globalizacji, wobec wszechobecnego dążenia do osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę oraz obawy przed utratą młodości, podjęcie aktywności fizycznej jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Zagrożenia, jakie niesie bierny styl życia niejednokrotnie w konsekwencji prowadzą do wystąpienia groźnych w skutkach chorób cywilizacyjnych. Wpływa to na zwiększenie kosztów sprawowania opieki medycznej oraz umniejszenie funduszy na profilaktykę prozdrowotną. Dokonując wyboru i podejmując ważką decyzję co do preferowanego stylu życia, każdy z nas bierze odpowiedzialność za jej wszelakie następstwa.

 

© 2007 - 2018 Created Piotr & Jerzy Ratajczak