Witaj. Jesteś
gościem na mojej stronie.
 
 
 
 
Autonomiczny układ nerwowy
 
 
      Autonomiczny układ nerwowy stanowi część układu nerwowego, którego wypustki przewodzą impulsy nerwowe do narządów wewnętrznych, zaopatrując ich mięśnie gładkie, naczynia krwionośne, gruczoły i inne komórki. Wraz z układem dokrewnym decyduje on o utrzymaniu homeostazy.
  Część współczulna (sympatyczna) układu autonomicznego przebiega wzdłuż kręgosłupa w odcinkach rdzenia od C8 do L3 czyli od części szyjnej po kość krzyżową. Utworzony w ten sposób pień sympatyczny składa się z licznych, połączonych ze sobą zwojów kręgowych. Aksony pozazwojowe są niezmielinizowane i łączą się z nerwami rdzeniowymi poprzez gałązki łączące szare, wchodząc następnie 


w skład obwodowych nerwów somatycznych zaopatrujących mięśnie gładkie, przedwłosowe naczynia krwionośne i gruczoły skóry. Neurony pozazwojowe w części szyjnej pnia sympatycznego wysyłają włókna pozazwojowe do tkanek i narządów głowy, szyi i klatki piersiowej, a w części piersiowo-brzusznej do narządów jamy brzusznej  i miednicy mniejszej oraz narządów płciowych. W układzie tym uwalniana jest acetylocholina i noradrenalina.
      Część przywspółczulna układu autonomicznego cechuje się tym, że wchodzi w skład niektórych nerwów czaszkowych i nerwów rdzeniowych S2-S4 (nerwy trzewne miedniczne) rdzenia kręgowego. Najważniejszym nerwem przywspółczulnym jest nerw błędny zaopatrujący narządy klatki piersiowej i brzucha, z wyjątkiem obwodo
wego odcinka okrężnicy, pęcherza moczowego i macicy. W części tego układu uwalniana jest acetylocholina.*
        Oba układy działają antagonistycznie. Masując pnie przywspółczulne i współczulne położone po obu stronach kręgosłupa docieramy do narządów wewnętrznych, w tym serca podnosząc ich wydolność. Systematyczny masaż stabilizuje AUN.

*Źródło: Stanisław Konturek, Fizjologia człowieka, t. IV Neurofizjologia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.  

Katalog WWW
 
© 2007 - 2018 Created Piotr & Jerzy Ratajczak