Witaj. Jesteś
gościem na mojej stronie.
 
 
 
 
BÓL

   Ból jest integralnym elementem funkcjonowania każdego człowieka. Jest to subiektywne, bardzo nieprzyjemne wrażenie zmysłowe, powstające najczęściej na skutek uszkodzenia lub podrażnienia tkanki i obecnych w niej tzw. nocyreceptorów (zakończeń nerwowych neuronów). Cechą wyróżniającą nocyreceptory z pośród wszystkich znanych receptorów, jest zjawisko sensytyzacji. Normalnie receptory poddane przewlekłemu drażnieniu , stają się coraz mniej wrażliwe, na kolejne bodźce. Nie dotyczy to jednak nocyceptorów, ból wywołany uszkodzeniem utrzymuje się przez dłuższy czas.
   Bólowi także towarzyszą  objawy ze strony współczulnego układu nerwowego, takie jak przyspieszenie akcji serca czy wzrost ciśnienia tętniczego. Ból, szczególnie ten przewlekły, wywołuje także specyficzny stan emocjonalny, uniemożliwiający człowiekowi normalne funkcjonowanie. poszczególni ludzie różnią się między sobą tzw. progiem wrażliwości na ból. Według badań kobiety odczuwają dolegliwości bólowe silniej, lecz są w stanie znieść ich więcej niż mężczyźni. Wrażliwość na ból ma silne podłoże psychologiczne. Pozytywne nastawienie i optymistyczny nastrój pozwalają na znacznie łatwiejszą i skuteczniejszą walkę z bólem. Natomiast u osób znerwicowanych, depresyjnych często obserwuje się ból psychogenny, stanowiący ucieczkę przed problemami emocjonalnymi.
   Najczęściej w zależności od miejsca i okoliczności powstania wyróżnia się ból: somatyczny, trzewny, neuropatyczny. Ból somatyczny jest dobrze zlokalizowany, jeśli w wyniku uszkodzenia skóry określa się go jako ból powierzchniowy, gdy natomiast pochodzi ze stawów, kości lub mięśni, stanowi ból głęboki. Ból powierzchniowy można podzielić na dwa rodzaje:
  • pierwotny; odczuwany natychmiast, np. po ukłuciu szpilką
  • wtórny; występujący po krótkim okresie utajenia.
   Ból trzewny ma charakter rozlany, promieniujący często do odległych okolic ciała, i w tym rodzaju bólu przeważa komponent autonomiczny.
   Endorfiny i opoidy działają na te same receptory opoidowe i są endogennymi agonistami receptorów układów hamujących doznania bólowe. Endorfiny hamują uwalnianie mediatorów uwalniających impulsy bólowe (np. glutamina, substancja P) w wyniku czego zmniejsza się ilość przewodzonych nocyceptywnych potencjałów czynnościowych.
   Ból jest zjawiskiem fizjologicznym niezbędnym z życiowego punktu widzenia. Jeśli jednak w następstwie procesów przewlekłych utraci on swój ostrzegawczy charakter, staje się bólem patologicznym. Powtarzane pobudzenie nocyceptorów prowadzi do ich uwrażliwienia (nadwrażliwość obwodowa) a także zmian wrażliwości w obrębie rdzenia kręgowego (nadwrażliwość ośrodkowa). W nadwrażliwości obwodowej obniżeniu ulega próg pobudzenia w następstwie nasilonego tworzenia lub uwalniania mediatorów bólu. 
   Jeśli nie zapobiegnie się tym mechanizmom powstawania ośrodkowej nadwrażliwości lub odpowiednio wcześnie się ich nie przerwie, ból (także psychogenny) może ulec przewlekłemu utrwaleniu (tzw. zapamiętanie doznań bólowych) bardzo źle poddającemu się farmakologii.   
   Korzystnym sposobem radzenia sobie z bólem jest odangażowanie uwagi.
Źródło:
Ernst Mutschler, Kompendium farmakologii i toksykologii, podręcznik medPharm, Wrocław 2007
Ból psychogenny – Nowa Medycyna - Terapia bólu
 
 
© 2007 - 2018 Created Piotr & Jerzy Ratajczak