Witaj. Jesteś
gościem na mojej stronie.
 
 
 
 
Definicja zdrowia i jakości życia wg WHO
 
„Zdrowie jest pełnym dobrostanem fizycznym, psychicznym i społecznym, a nie tylko brakiem choroby lub niedomagania.”

 

 

Jakość życia to „spostrzeganie przez jednostkę jej pozycji w życiu w kontekście kultury i systemów wartości w jakich żyje oraz w relacji do jej celów, oczekiwań, standardów i zainteresowań”

Zależna od zdrowia jakość życia to: poczucie jednostki co do jej stanu:
 • fizycznego
 • psychicznego
 • pozycji społecznej

WHO wyodrębnia sześć stanów podstawowych wymiarów dotyczących  jakości  życia.

1. Wymiar fizyczny 
 • Ból i dyskomfort
 • Energia i zmęczenie
 • Aktywność seksualna
 • Sen i odpoczynek
 • Funkcje sensoryczne
2. Wymiar psychologiczny 
 • Uczucia pozytywne
 • Uczucia negatywne
 • Procesy umysłowe
 • Obraz ciała
 • Samoocena
3. Niezależność 
 • Niezależność ruchowa
 • Aktywność na co dzień
 • Brak uzależnienia od środków medycznych lub innych
 • Zdolność porozumienia się
 • Zdolność do pracy
4. Relacje społeczny 
 • Osobiste więzi
 • Wsparcie społeczne
 • Zachowania wspierające innych
5. Środowisko
 • Środowisko domowe
 • Wolność i bezpieczeństwo fizyczne
 • Zadowolenie z pracy
 • Zasoby finansowe
 • Opieka zdrowotna i socjalna
 • Możliwość wypoczynku
6. Wymiar duchowy/przekonania osobiste - najczęściej przekonania i praktyki religijne.
 
 
 
 
© 2007 - 2018 Created Piotr & Jerzy Ratajczak