Witaj. Jesteś
gościem na mojej stronie.
 
 
 

Depresja.
 
   Depresje dotykają ok. 12% mężczyzn i 20% kobiet. Istotną funkcję pełnią neurotransmitery:
  • Acetylocholina odpowiada za pamięć i uczenie się,
  • Dopamina za motorykę i motywację,
  • Serotonina za nastrój, depresję,
  • Noradrenalina za uwagę i koncentrację.
   Strategie zapewniające przeżycie i pomyślną reprodukcję wymagają adaptacji do zmiennych warunków otoczenia, a więc wysokiego stopnia plastyczności. Plastyczność mózgu to zdolność do modyfikacji organizacji jego połączeń neuronalnych pod wpływem bodźców. Polega ona m.in. na wytwarzaniu uprzywilejowanych dróg obiegu informacji co wymaga: selekcji neuronów, zwiększenia liczby połączeń między nimi i uwalniania zwiększonej ilości neurotransmiterów. Ostateczna adaptacja mózgu jest kompromisem między koniecznością utrzymania starych struktur i ich przebudowy. W wyniku zmian plastycznych, z wiekiem neurony kory mózgowej mogą albo się rozwijać, albo degenerować. Odkrycie Altmana dowiodło, że w dorosłym mózgu mogą tworzyć się neurony. Neurony nie dzielą się, ale mogą powstawać z komórek progenitorowych. Neurogeneza jest procesem bardzo korzystnym, sprzyja poprawie funkcji poznawczych. Według prof. J. Vetulaniego procesy neurorozwojowe można pobudzić przez zmuszenie neuronów do pracy poprzez:
  • Bombardowanie nowymi wrażeniami wymagającymi odpowiedzi,
  • Wysiłek fizyczny,
  • Restrykcje kaloryczne,
  • Wysiłek intelektualny.

   Depresja to wynik utraty plastyczności mózgu, na którą mają wpływ geny, stres, spadek neurotrofin (czynnik wzrostu pochodzenia mózgowego), leki, starość, choroby somatyczne. Czynniki te prowadzą do zmian strukturalnych i funkcjonalnych w następstwie których pojawia się depresja.

Źródlo:
Ernst Mutschler, Kompendium   farmakologii i toksykologii, podręcznik medPharm, Wrocław 2007, Danysz i Z. Klienroka, Podstawy farmakologii, Stanisław Pużyński, Depresje i zaburzenie afektywne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2002
 
© 2007 - 2018 Created Piotr & Jerzy Ratajczak