Witaj. Jesteś
gościem na mojej stronie.
 
 
 
 
Jak elementy układu nerwowego przekazują sobie pobudzenie
 
  Działanie złożonego układu, jakim jest układ nerwowy, wymaga możliwości przemieszczania pobudzenia z jednego elementu na drugi. Miejsca styku i przekazu sygnałów to synapsy (chemiczne
i elektryczne).
  • przekazywanie sygnału z jednej komórki na drugą odbywa się przy pomocy substancji chemicznej- mediatora chemicznego. Cząsteczki przekaźnika uwalniane z błony presynaptycznej dyfundują przez szczelinę synaptyczną i „drażnią” białkowe receptory błony postsynaptycznej. Ten typ synaps ma asymetryczną budowę i przewodzi jednokierunkowo. W synapsach pobudzających, wydzielane w nich transmitery wywołują w błonie następnej komórki postsynaptyczne potencjały pobudzające EPSP. Są to niewielkie zaburzenia polaryzacji spoczynkowej. W ten sposób błona staje się jedynie bardziej wrażliwa, nie zawsze bowiem pobudzenie synapsy daje pobudzenie następnej komórki. Daje to bardzo ważną korzyść- można sumować pobudzenie w czasie i przestrzeni. Jeśli ilość wyładowań w jednostce czasu, w komórce poprzedzającej jest duża, to efektem będzie zwiększenie wydzielania mediatora. (EPSP różnych impulsów będą się sumowały, aż do osiągnięcia krytycznego potencjału depolaryzacyjnego). Jeśli do synapsy dochodzi kilka zakończeń, to efekt ich, nawet pojedynczych wyładowań, także będzie się sumował. Daje to możliwość zbierania impulsów o różnej częstotliwości i/lub z różnych kierunków. Do mediatorów pobudzających zalicza się: acetylocholinę, adrenalinę, noradrenaliną, dopaminę i aminokwasy kwaśne.
  • w synapsach hamujących wydzielane w nich transmitery wywołują w błonie następnej komórki postsynaptyczne potencjały hamujące IPSP. Błona postsynaptyczna pod wpływem transmitera ulega hiperpolaryzacji i staje się mniej wrażliwa. Powoduje to zmniejszenie aktywności hamowanej komórki (IPSP także można sumować). Do mediatorów hamujących zalicza się: GABA i glicynę. Pośrednio, hamująco działają także peptydy opioidowe, które działają przeciwbólowo. Dobrze zaopatrzone w tlen i surowce włókno nerwowe jest praktycznie nieznużalne, to synapsy chemiczne podlegają zmęczeniu. Wyczerpuje się zapas mediatora, a na resyntezę trzeba czasu. Jeżeli doświadczamy czegoś często to synapsa się powiększa i uwalnia więcej mediatora. Czy więc  nasz  poziom szczęścia wzrasta?
    W synapsach elektrycznych przekaz jest natychmiastowy. Fala depolaryzacyjna „przeskakuje” na drugą błonę. Tego typu synapsy są nieznużalne, symetryczne i szybkie. Mogą przewodzić impulsy w dwóch kierunkach, możliwości sterowania ich aktywnością są bardzo ograniczone.

     
    Źródło:
    Waldemar Lewiński, Anatomia i Fizjologia Człowieka, wydawnictwo „OPERON” 1996
 
 
 
 

 

© 2007 - 2018 Created Piotr & Jerzy Ratajczak