Witaj. Jesteś
gościem na mojej stronie.
 
 
 
 
Podstawowe tematy relacyjne poszczególnych emocji
 
Duma
Podbudowanie poczucia własnej wartości dzięki dokonaniom i osiągnięciu cenionego obiektu (samodzielnie lub przez kogoś, z kim się utożsamiamy)
Gniew
Zniewaga pomniejszająca „ja” i „moje”
Lęk
Stanie w obliczu niepewnego zagrożenia egzystencjalnego
Miłość
Pozostawanie w związku z inną osobą lub takie pragnienie, zwykle, choć niekoniecznie, odwzajemnione
Nadzieja
Obawa, że będzie gorzej, i pragnienie, by było lepiej
Poczucie winy
Złamanie nakazu moralnego
Smutek
Doświadczenie nieodwracalnej straty
Strach
Konkretne i zniewalające zagrożenie fizyczne
Szczęście
Dokonywanie postępów w osiąganiu jakiegoś celu
Ulga
Zanik stresującej niezgodności między rzeczywistym
a pożądanym stanem rzeczy
Współczucie
Poruszenie z powodu cudzego cierpienia i pragnienie niesienia pomocy
Wstręt
(metaforycznie) Bliskość lub wchłonięcie odstręczającego obiektu lub idei
Wstyd
Wypaść poniżej osobistego ideału
Zawiść
Pragnienie posiadania tego, co ma ktoś inny
Zazdrość
Niechęć do osoby trzeciej z powodu szkodzenia przez nią naszej relacji z inną osobą
 
Źródło:
P. Ekman i R. J. Davidson, Natura emocji, GWP 1999, Gdańsk
© 2007 - 2018 Created Piotr & Jerzy Ratajczak