Witaj. Jesteś
gościem na mojej stronie.
 
 
 
Promieniowanie podczerwone
 
  Promieniowanie podczerwone jest promieniowaniem niewidzialnym. Jest emitowane przez ogrzane ciała w tym Słońce. Skutki, jakie wywołuje w tkankach promieniowanie elektomagnetyczne, zależą od ilości pochłoniętej przez nie energii. Zależność tę określa prawo Grotthusa-Drapera - „przemiany fotochemiczne układu reagującego wywołuje promieniowanie pochłonięte. Na przebieg reakcji fotochemicznych nie ma wpływu promieniowanie odbite, przepuszczone lub rozproszone”. W fizykoterapii wykorzystuje się promieniowanie o długości fali od 770 do 15 000nm.
 

 
  Działanie biologiczne promieni podczerwonych polega na ich wpływie cieplnym na tkanki. Energia promieniowania pochłoniętego przez tkanki zwiększa energię kinetyczną ich cząsteczek, a tym samym podnosi stan cieplny tkanek, czyli ich temperaturę.
 
 
 
Powoduje to:
 • Rozszerzenie naczyń włosowatych  skóry, a w związku z tym zwiększony przepływ przez tkanki krwi tętniczej,
 • reakcje ze strony naczyń głębiej położonych, zgodnie z prawem Dastre´a-Morata,
 • zmniejszenie napięcia mięśni, kojące ciepło dające  efekt relaksu,
 • podwyższenie progu odczuwania bólu, wzmożenie przemiany materii,
 • pobudzenie receptorów cieplnych skóry, a w następstwie tego, na drodze odruchowej narządów głębiej położonych.
Wskazania do leczniczego stosowania promieni podczerwonych:
 • przewlekłe i podostre stany zapalne, w których możliwe jest stosowanie ciepła,
 • przewlekłe i podostre zapalenia stawów oraz zapalenia tkanek okołostawowych,
 • nerwobóle oraz zespoły bólowe,
 • stany po przebytym zapaleniu skóry i tkanek miękkich pochodzenia bakteryjnego.
  Naświetlanie promieniami podczerwonymi można stosować jako zabieg wstępny przed masażem, kinezyterapią oraz jonoforezą.
 
Przeciwwskazania:
 • niewydolność krążenia,
 • czynna gruźlica płuc,
 • skłonności do krwawień,
 • zaburzenia w ukrwieniu obwodowych części kończyn,
 • w stanach gorączkowych,
 • w ostrych stanach zapalnych skóry i tkanek miękkich,
 • w stanach wyniszczenia.
   Odczyn organizmu na promieniowanie podczerwone może być miejscowy (rumień cieplny, który ustępuje) lub ogólny (przegrzanie organizmu - należy uzupełnić płyny i chlorek sodu).
Źródło:T. Mika i W. Kasprzak, Fizykoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006

© 2007 - 2018 Created Piotr & Jerzy Ratajczak