Witaj. Jesteś
gościem na mojej stronie.
 
 
 
 
Skóra – naturalna bariera
 
   Skóra stanowi barierę pomiędzy organizmem a środowiskiem zewnętrznym. Chroni ciało przed utratą wody, urazami mechanicznymi oraz nadmiernym działaniem promieniowania ultrafioletowego. Na jej prawidłowe funkcjonowanie wpływają dwa czynniki:
  • stopień nawilżenia
  • stopień natłuszczenia

   Stopień nawilżenia zależy od własności higroskopijnych jej warstwy rogowej oraz zdolności barierowych, dzięki którym zatrzymuje ona wodę. Naturalne jej zabezpieczenie stanowią lipidy znajdujące się na jej powierzchni. Tworzą one tzw. płaszcz lipidowy, który powstaje w wyniku wydzielania łoju i jego gromadzenia w bruzdach skórnych i u nasady mieszków włosowych. W skład lipidów pokrywających skórę wchodzą:
  • wolne kwasy tłuszczowe 28%
  • trójglicerydy 33%
  • woski 14%
  • cholesterol i jego estry 5%
  • skwalen 5%
  • węglowodory parafinowe 5%
   Duże znaczenie fizjologiczne ma zdolność ich odnowy, która u ludzi młodych i zdrowych zachodzi bardzo szybko, natomiast u ludzi starszych znacznie wolniej. Ponadto ważnym czynnikiem w procesie prawidłowego nawilżenia skóry są również lipidy warstwy rogowej naskórka, które stanowią swoiste spoiwo jego komórek. Ich skład różni się od lipidów powierzchniowych. Zawierają one bowiem duże ilości ceramidów, około 25% Jeżeli skóra jest nawilżona staje się gładka, jędrna i elastyczna. Mówimy wtedy o równowadze wodno-lipidowej.
© 2007 - 2018 Created Piotr & Jerzy Ratajczak