Witaj. Jesteś
gościem na mojej stronie.
 
 
 
Wpływ emocji na pamięć.
 
   Podstawową tezą teorii uczenia się jest założenie, że proces ten wzbudzany jest porażką. Jeśli wydarzenia nie przebiegają w oczekiwany sposób, musimy uczyć się dalej, by dostosować nasze oczekiwania do zmienionej rzeczywistości. Kiedy plan działania zostaje zablokowany budzi to frustrację lub zdenerwowanie mobilizujące uwagę i proces uczenia się i te zdarzenia zostają lepiej zapamiętane. Po drugie człowiek zwraca uwagę na te cechy otoczenia, które ocenia jako ważne na przykład pozwalające przewidywać porażkę, co sprzyja lepszemu zapamiętaniu tych cech. Po trzecie, zaleganie pobudzenia emocjonalnego powoduje wielokrotne przetwarzanie informacji na temat zdarzeń uważanych za przyczynowo powiązane z reakcją emocjonalną. Wszystkie te czynniki ułatwiają zapamiętanie emocjonalnie istotnego materiału.
   Na założeniu, że pobudzenie emocjonalne ukierunkowuje uwagę, opiera się także ciąg badań nad zjawiskiem zgodności z nastrojem w uczeniu się i poznaniu. Tak więc przyjemne bodźce: słowa, opisy, obrazy, ludzie, muzyka są przez szczęśliwe osoby uważane za przyjemniejsze i silniej przyciągają ich uwagę, a w konsekwencji bodźce takie są głębiej przetwarzane i lepiej zapamiętane. Natomiast osoby smutne lepiej zapamiętują bodźce o przeciwnej naturze. Tak więc materiał zgodny emocjonalnie z nastrojem wywołuje z pamięci więcej skojarzeń w momencie jego przetwarzania, dzięki czemu przetwarzanie to owocuje silniejszym osadzeniem go w pamięci. Materiał wyuczony w jakimś stanie emocjonalnym jest lepiej przypominany, kiedy człowiek znajdzie się w tym samym stanie. Kiedy działania prowadzą do wyników ocenianych jako osiągnięcie, doświadczamy pozytywnych emocji takich, jak przyjemność, duma czy radość. Natomiast zdarzenia interpretowane jako utrudniające realizację planów prowadzą do negatywnych emocji smutku, strachu czy gniewu. Czyli oddziaływanie emocji na pamięć jest zapośredniczone jej wpływem na uwagę. Im silniejsza uwaga tym głębszy zapis pamięciowy, na który mają wpływ emocje.
 
Źródło:
P. Ekman i R. J. Davidson, Natura emocji, GWP Gdańsk 1999
 
© 2007 - 2018 Created Piotr & Jerzy Ratajczak