Witaj. Jesteś
gościem na mojej stronie.
 
 
 
 
Wpływ masażu na układy człowieka
Układ nerwowy 
   
    W wyniku masażu poprzez lepsze ukrwienie i utlenowanie zapewnione są prawidłowe procesy metaboliczne we wszystkich częściach układu nerwowego. Masując tkanki, wpływamy w sposób bezpośredni na zakończenia nerwowe znajdujące się w tych tkankach, stymulując przewodnictwo nerwowe. Przy opracowywaniu mięśni karku, grzbietu i okolicy lędźwiowo-krzyżowej wywieramy wpływ na nerwy rdzeniowe i utworzone z nich sploty. Przy masażu kręgosłupa wpływamy również tonizująco lub pobudzająco na pień układu współczulnego, którego zwoje leżą wzdłuż kręgosłupa po obu jego stronach. Masując skórę, mięśnie i tkanki pod nimi leżące w miejscach unerwionych przez III, VII, IX, X nerw czaszkowy  i odcinek krzyżowy wpływamy nie tylko na te nerwy, ale również na układ przywspółczulny. Wpływając na układ autonomiczny doprowadzamy do wyrównania funkcjonowania przeciwstawnie działających układów: sympatycznego i parasympatycznego. 


Układ oddechowy 
  
 Wpływ pośredni prowadzi do poprawy procesów oddychania dzięki ścisłej zależności układu krążenia i oddychania. Zwiększony powrót krwi żylnej, większy przepływ krwi przez serce i płuca, rozszerzenie naczyń krwionośnych prowadzą do zwiększonej przemiany materii, 
a tym samym większego zapotrzebowania na tlen. Dzięki mechanizmom regulacji nerwowej, humoralnej, chemicznej oraz nieswoistym odruchom oddechowym dochodzi do pobudzenia pracy płuc. Uwalniająca się podczas masażu większa ilość histaminy powoduje zwężenie drzewa oskrzelowego i zmniejszenie przestrzeni nieużytecznej płuc. Opracowując odpowiednie segmenty skóry, mięśni, tkanki łącznej, wywiera się wpływ na układ oddechowy.Wpływ bezpośredni masażu polega na opracowaniu grzbietu, kręgosłupa, klatki piersiowej, a szczególnie przestrzeni międzyżebrowych, których uelastycznienie i zwiększenie ruchomości w stawach mostkowo-żebrowych i żebrowo-kręgowych prowadzi do zwiększenia objętości klatki piersiowej, a nieswoisty odruch powstający przy mechanicznym pobudzeniu stawów i powierzchni okołostawowych prowadzi do pobudzenia oddychania. Pobudzenie drzewa oskrzelowego prowadzi do zwiększonego wydzielania śluzu, który jednocześnie zostaje usunięty, zwłaszcza dzięki oklepywaniom klatki piersiowej i grzbietu. Masaż i gimnastyka oddechowa prowadzą do lepszej wentylacji płuc i zwiększają wydolność układu oddechowego. 
 
 
Układ krążenia 


 

  Stosowanie wszystkich technik masażu, a szczególnie ugniatań, powoduje przepchnięcie w kierunku serca jak również zassanie krwi obwodowo leżącej. Powoduje to nie tylko odciążenie serca, ale wręcz poprawę jego pracy. Zwiększając pojemność minutową i wyrzutową serca, usprawniamy proces wymiany gazowej na wszystkich szczeblach, a mechanizmy powodujące rozszerzenie naczyń krwionośnych, ułatwiają transport tlenu i substancji odżywczych oraz usuwane są zbędne metabolity przemiany materii. Poprzez uruchomienie awaryjnej sieci  naczyń usprawnia się i uelastycznia układ krążenia.


Układ pokarmowy 
  

  
 Wpływ pośredni: poprzez pobudzenie układu krążenia doprowadzamy do lepszego odżywienia a tym samym lepszego funkcjonowania układu pokarmowego. Wpływ poprzez układ nerwowy stymuluje pracę i napięcie mięśni przewodu pokarmowego. Spożywane pokarmy są dokładniej trawione, a zawarte w nich składniki odżywcze wykorzystane w całości. Ponadto wpływamy drogą unerwienia segmentarnego i humoralną (podczas masażu wydziela się histamina, która wpływa na zwiększone wydzielanie soku żołądkowego). Wpływ bezpośredni odbywa się masując powłoki brzuszne w wyniku czego następuje napięcie mięśni ścian żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego. Poprzez drażnienie narządów jamy brzusznej wzmagamy wydzielanie hormonów żołądkowo-jelitowych. Odpowiedni masaż pozwala na przepchnięcie zalegających mas kałowych 
w jelicie grubym. 


Układ moczowo-płciowy 
  
  
  Wpływ pośredni wiąże się przede wszystkim z układem krążenia. Zwiększenie pod wpływem masażu pojemności minutowej serca sprawia, że zwiększa się przepływ krwi przez nerki, poprawiając filtrację kłębuszkową. Poprawia się oczyszczanie osocza krwi oraz zwiększa się wydzielanie wazopresyny, która powoduje zagęszczenie moczu poprzez ułatwienie wtórnego wchłaniania wody. Pośredni wpływ uzyskuje się masując strefy unerwienia segmentarnego. Wpływ bezpośredni wywierany jest poprzez opracowanie grzbietu na wysokości od XI kręgu piersiowego do III kręgu lędźwiowego, a więc w miejscu rzutowania nerek, jak również masując podbrzusze, co wpływa na funkcjonowanie zwieraczy. 


Układ wewnątrz-wydzielniczy 
  
    Czynność gruczołów dokrewnych pod wpływem masażu ma charakter adaptacyjny, współdziałając w przystosowaniu organizmu do masażu. Szczególnie istotne znaczenie odgrywają zmiany wpływające na adaptację układu krążenia i kontrolę metabolizmu. 


 
Źródło:
Adam Zborowski, Masaż klasyczny, wydawnictwo AZ, Kraków 1994

 

 

© 2007 - 2018 Created Piotr & Jerzy Ratajczak